Suoruus


taipumisharkkoja
Kun puhutaan suoruudesta, siihen on monta eri tulokulmaa, jotka ovat kaikki tärkeitä.

Yksi on se, että hevonen kulkee suorana suoralla uralla: Vasen takajalka tulee vasemman etujalan jäljen kohdalla alas, oikea oikean etujalan. Hevonen myös kulkee eteenpäin, ei kiemurtele reitillään.

Suoruuden edellytyksenä on, että hevonen taipuu molempiin suuntiin yhtä paljon. Se tarkoittaa että se pystyy venymään molemmista ulkokyljistään, ja kantamaan molemmilla sisäkyljillään yhtä paljon. Tämä johtaa siihen, että se pystyy kulkemaan suorana myös pystysuorassa. Rintakehä, säkä ja etujalkojen linjat tulevat maahan nähden pystysuoraan.

Vapaana kulkiessaan hevonen kallistuu itse asiassa melko paljon kääntyessään, sen runko ja rintakehä kallistuvat kaarteen sisälle ja se tasapainottaa itseään kääntämällä päätä ulospäin. Tämä ei aiheuta ongelmia niin kauan, kun hevonen on vapaana, tai elää luonnossa, jolloin kaarevat urat ovat lyhyitä ja lisärasitteena ei ole ratsastajan painoa. Luonnossa hevonen kääntyy, menee suoraan, pyörähtää, jatkaa pitkän matkaa suoraan - sen liikkuminen ei ole niin monotonista kuin ratsastajan kanssa ympyröillä ja kaarevilla urilla.


Hevonen ravaa vapaana yksin ja ohjattuna. Ensimmäisessä kuvassa hevonen on vino, tasapainottaa itseään päällään joka on nostettava ylös ja käännettävä hieman ulos. Selkä menee notkolle ja etupainoisuus lisääntyy.
Toisessa kuvassa sitä on pyydetty korjaamaan asentoa maasta käsin: sisätakajalkaa syvemmälle rungon alle, sisälapaa ylös. Hevosen tasapaino säilyy kaarevalla uralla; tämän seurauksena selkä nousee ja pää laskee.


Miksi hevonen kannattaa saada pystysuoraan?

Kun hevonen otetaan ihmisen kanssa töihin, halutaan että se oppii liikkumaan näillä kaarevilla urilla pystysuorassa. Jos hevonen kaatuu lavasta sisälle, se ei pysty tuomaan saman puolen takajalkaa runkonsa alle, joka vaikuttaa sen tasapainoon. Takajalan jäädessä liikkeen taakse, siltä jää paljon takajalkojen työntövoimaa käyttämättä. Sen lisäksi ongelmana on jalkojen laskeutuminen vinossa maahan nähden, joka aiheuttaa nivelille (epätasaista) rasitusta, myös jänteet ym. joutuvat koville.

Tämän takia se, että hevoset jumpataan sellaisiksi, että ne pystyvät liikkumaan pystysuorassa on yksi ratsuhevosen koulutuksen ja kouluratsastuksen keskeisiä elementtejä. Suoruus on myös perusedellytys sille, että hevonen voi tehdä vaativampia liikkeitä puhtaasti (joissa takajalat tulevat symmetrisesti alle, työntövoimaa hyväksikäyttäen) Ja myös pysyvät terveinä, jonka takia asia on tärkeä myös perus harrastehevosten kannalta!

Se, että hevonen pystyy kulkemaan pystysuorassa ja kannattelemaan valtavan painavan rintakehänsä, vaatii paljon syvälihasten koordinaatiota. Lihaksiston täytyy olla symmetrisesti kehittynyt.

"Hevoseni kaatuu sisäpohjetta vasten"

Hevonen voi olla pitkälle koulutettu, tietää ja osata eri avut ja suorittaa erilaisia tehtäviä, mutta jos se on hieman vino, se ei pysty suorittamaan tehtäviä kunnolla. Tämä voi esiintyä "jääräpäisyytenä" - se ei tottele, tai halua. Usein kuultu ongelma on myös ettei sisäpohje mene läpi.
Kun saat luurangon järjestykseen, rintakehä nousee pystyyn ja ylös, ratsastus kevenee ja hevonen lähteekin yhtäkkiä toimimaan ja vastaamaan apuihin helposti.

Tämä on tosi merkittävä, ja myös haastava asia saada onnistumaan. Ja yksi niistä asioista, joita tunneilla usein korjataan ja myös tarvittaessa opetetaan alusta hevoselle, niin että uusi liikkumistapa pääsee syntymään. (Esimerkki aiemmassa blogikirjoituksessa.)


Hevoselle voi opettaa suoruuden parantamista myös maasta, ja myöhemmin siirtää saman tekniikan tehtäväksi ratsastajan kanssa. Kuvan hevoselle on opetettu raippamerkki korvaamaan maasta ulko-ohjan tukea. Hevonen siirtää painon ulkolavan suuntaan, jolloin etupää kevenee ja suoristuu - vinous korjautuu.

Tunnilla tietysti keskitytään myös ratsastajan vaikutukseen; vino ratsastaja vinouttaa myös hevosta, jolloin korjaus on ensin aloitettava ratsastajasta. Monesti omaa vinouttaan ei edes huomaa itse, jonka takia on hyvä saada tarkat silmät arvioimaan sekä hevosen, ratsastajan ja näiden muodostaman kokonaisuuden yhteistä liikemekaniikkaa!