Uutta?

Uusi blogikirjoitus 11/2021:
Tasapainoon - hevosenelämää paremmaksi myös ratsastuskentän ulkopuolisilla asioilla?

Tästä eteenpäin »

Syvemmälle?

sivuilla ja artikkeleissa tulee varmasti vastaan tunneilta tuttuja ajatuksia. Syvemmälle kiinni tekniikoihin ja lisää teoriaa käytännön ohelle löydät blogikirjoituksistani!

Tästä eteenpäin »

Kentän laidalta

Asiakkailta kuultua : Haluatko kuulla lisää matkan varrella minulle tutuksi tulleista hevosista?
Vai kiinnostaako aidot asiakaskokemukset?

Tästä eteenpäin »


Olet saapunut sivuilleni! Tervetuloa tutustumaan!

Olen ratsastusvalmentaja Uudeltamaalta, ja tarjoan kokonaisvaltaista koulutusta ystävällisessä ilmapiirissä hevosille ja ihmisille.

Oppilaani oppivat tunnistamaan ja rakentamaan tasapainoaan ja korjaamaan sen ongelmia, painopiste istunnan tiedostamisessa ja sen oppimisessa.

Koulutan sekä hevosia, että ratsastajia ja erikoisosaamisalueinani ovat maastatyöskentely ja hevosten systemaattinen koulutus - aina alkeista vaativan tason liikkeisiin.
Opetan tekniikoita joilla ratsastajat voivat myös itse kouluttaa hevosiaan.

Lähtökohtinani ovat ymmärryksen lisääminen hevosen fysiikasta ja anatomiasta, oikeista asioista palkitseminen väärien rankaisun sijaan. Hyödynnän modernia tutkimustietoa hevosen oppimisesta ja kivunilmaisusta. Näitä asioita tuodaan mukaan tunneille, joilla rennossa, mutta keskittyneessä hengessä selitetään tehtävät ja toteutetaan niitä hyvässä tunnelmassa. Lisätietoa näiltä sivuilta ja facebook sivuiltani!


Istuntapainotteinen ratsastusvalmennus. Koska kaikki lähtee tasapainoisesta istunnasta!

Aina hevosen selässä istuessa painomme vaikuttaa hevoseen, halusimme sitä tai emme.

Istunnan ymmärtäminen auttaa meitä käyttämään istuntaa tehokkaasti ja hevosen kanssa kommunikointi selkiytyy ja avut voivan pienentyä ja pehmentyä. Istunnan lisäksi teemme hevosten kanssa harjoitteita joilla niiden kehonhallinta ja tasapaino kehittyy ja liikkuminen helpottuu.
Yhdessä kohti kaunista liikkumista: Tasapainoon!

Lue lisää »
Maastatyöskentely on laaja kokonaisuus, eikä vaan perinteistä juoksutusta!

Maastakäsin hevosen työstäminen on laaja kokonaisuus, josta jokainen voi valita itselleen sopivia ja siihen hetkeen tarpeellisia elementtejä.

Maasta käsin voit harjoitella kanssani mm.

* Voimistelua ja hevosen taivuttelemista, tavoitteena suora tasapainonen, terve hevonen
* Ohjastuntumalla maasta liikkumista / ratsuhevosen harjoittelua / maastaratsastus
* Vapaana jumppaaminen ja temput / Liberty work
* Juoksutus liinassa, kuntoilu / ohjasajo takaa pitkillä ohjilla

Hevoselle kannattaa ottaa maasta työskentelyä mukaan monipuolisuuden vuoksi ratsastuksen ohelle! Lisäksi siitä voi olla suurta apua esim sairaudesta toipuessa!

Lue lisää »
Hevosen kouluttaminen. Hevosen oppimiskyvyn hyödyntäminen sekä arjessa että hyödyllisten taitojen opettamisena.

Joka kerta ollessamme hevosen kanssa vuorovaikutuksessa, se oppii jotain. Tämä on hyvä tiedostaa, jotta tulee opettaneeksi hevoselle asioita joita toivoo sen osaavan. Näin kanssakäyminen hevosen kanssa sujuu.
Hevosen älykkyyttä ja nykyiaikaisia oppimisteorioita voidaan hyödyntää sekä vahingossa opittujen väärien käytösmallien poistamiseen, kuin myös esimerkiksi ratsuhevosen likkumista edistävien taitojen systemaattiseen koulutukseen.

Lue lisää »